Koe- ja kisatulokset

Tulostaulukot Kennelliiton KoiraNet -jalostustietojärjestelmästä osoitteesta
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTapahtumat.aspx?R=346&Lang=fi

LUONNETESTI

Ohessa eräänlainen luonnetestiprofiili joka on yhdistelmä presaharrastajien ja -kasvattajien näkemyksiä rotumääritelmää tulkiten. Se on luotu "avaamaan" luonnetestin osioita ja arvostelua ja sen avulla voi jokainen itse pohtia yhtyykö tähän näkemykseen vai poikkeaako se omasta näkökulmasta.

"Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on jokaisen kasvattajan tavoite - tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, tehdä töitä tai muuten vaan elellä ja elämä on mallillaan. Jos koiran luonne kuitenkin sisältää epämiellyttäviä ominaisuuksia, esimerkiksi liikaa aggressiivista reagointia ympäristöön päin, ei elämä sellaisen koiran kanssa ole hauskaa eikä tyydyttävää.

Luonnetestissä saadaan tietoa koirayksilön käyttäytymisestä sille suoritettujen erikoiskokeiden kautta. Saatua tietoa voi hyödyntää koiran koulutukseen, tietoa voi verrata rodun omaan luonneprofiiliin ja tietoa voi käyttää jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa. Rotuyhdistyksillä on paljon tehtävää luonnetestitulosten arvioinnissa ja luonneprofiilien laatimisessa, mutta työ kannattaa, jos halutaan saada tietoa suomalaisen koirapopulaation luonnekuvasta ja sen mahdollisista muutoksista."

Suomen Kennelliitto: Mikä on testin tarkoitus?


Habanero Nuestra Sangre
71 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Eos Dogo Polis
170 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Kikapoon Majuri
174 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Strong Guard Bianca
0 pistettä, keskeytetty ohjaajan toimesta
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Stubborn Guardian Orthos
188 pistettä
Tuomarit: Auli- Riitta Kiminki & Pirjo Ojala-Laine

Shadowgame's Nightmare
240 pistettä
Tuomarit: Katri Leikola & Marco Vuorisalo

Grandes Guardia's Alpacino
157 pistettä
Tuomarit: Marco Vuorisalo & Irene Puputti

Dinora
  144 pistettä
Tuomarit: Marco Vuorisalo & Irene Puputti

Finndocan's Bion
80 pistettä
Tuomarit: Reijo Hynynen & Jari Laine

Finndocan's Bellona
98 pistettä
Tuomarit: Pirjo Kelloperä & Irene Puputti

Irishcoffee
170 pistettä
Tuomarit: Pirjo Kelloperä & Irene Puputti

El Diablo De Lucia Metatron
168 pistettä
Tuomarit: Lea Yli-Suvanto & Mia Möller

Hard Hearts Amigo
175 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuroi & Leena Maria Turunen

Hard Hearts Aquata
117 pistettä
Tuomarit: Lea Yli-Suvanto & Mia Möller

Grandes Guardia's Born to win
142 pistettä
Tuomarit: Tuija Juselius & Hatunpää Anu

Hard Hearts Alana
143 pistettä
Tuomarit: Johanna Cederlöf & Lea Yli-Suvanto

Hard Hearts Adrenalina
143 pistettä
Tuomarit: Johanna Cederlöf & Lea Yli-Suvanto

Strong Guard Adrian
171 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Strong Guard Alina
157 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Strong Guard Adele
99 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Lea Haanpää

Strong Guard Armo
160 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Johanna Cederlöf

Strong Guard Amalia
190 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Johanna Cederlöf

Camorra Baluarte de los Perros
129 pistettä
Tuomarit: Tarja Matsuoi & Leena Maria Turunen

Chistoso Alfa Romeo
172 pistettä
Tuomarit: Wilhelmiina Virolainen & Lea Kilpeläinen


MH-LUONNEKUVAUS

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna.

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen ärsytystilanne aloitetaan samalla tavalla kaikille koirille. Koiran osoittaessa vähäistä kiinnostusta tai se ei kiinnostu ollenkaan, ei osiota tehdä erilaiseksi tai kiinnostavammaksi koiran aktivoimiseksi. Koiran käsittely ja ärsytystilanteet ovat jokaiselle voimakkuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset. Osiot päätetään siten, ettei siitä koidu koiralle uutta ärsytystilannetta. Ajalla on suuri merkitys koiran palautumiselle ja siksi eri toimenpiteet suoritetaan tietyin aikavälein.

Koiralle annetaan palautumiseen riittävästi aikaa. Jotkut koirat selvittävät tilanteen jo kaukaa. Koiran epäröidessä tutustuttamista jatketaan. Arkojen koirien kanssa voidaan joutua ylittämään aikarajat.

Suomen Kennelliitto, Mitä on MH-luonnekuvaus

Strong Guard Armo
Tuomarit: Heidi Kaatiala & Heli Väätäjä

Strong Guard Alina
Tuomarit: Arja Jauhiainen & Anne Kuivinen

TOTTELEVAISUUSKOE

Strong Guard Alina
20.7.2017 Pori
TOKO ALO3 126,50p.

Tuomari STÉN ILKKA

9.6.2016 Rauma
TOKO ALO2 145,00p.

Tuomari STÉN ILKKA

27.5.2015 Ulvila
TOKO ALO2 147,00p.

Tuomari Heino Tiina

9.5.2015 Kankaanpää
TOKO ALO0 90,00p.
Tuomari Salokanto Jari


KÄYTTÄYTYMISKOE


Strong Guard Bianca

27.10.2019  Tuusula
PAKK0
Tuomari: Marja Uusitalo

Stubborn Guardian Orthos
27.10.2019 Tuusula
PAKK0
Tuomari: Marja Uusitalo

Stubborn Guardian Orthos
3.11.2019 Lieksa
PAKK1 BH
Tuomari: Allan Aula