Presa Canarion luonne & kasvatus

LUONNE:

Presa canario on alunperin jalostettu vahtikoiraksi mikä näkyy sen luoteessa. Hyvän vahtikoiran täytyy pystyä itsenäisesti vartioimaan aluettaan ja tarvittaessa karkoittamaan tai jopa pysäyttämään tunkeilija. Canario onkin luonteeltaan hyvin itsevarma ja voimakas. Normaalisti se on tasapainoinen ja rauhallinen, mutta yllättävät äänet tai poikkeavat tapahtumat saa sen valpastumaan herkästi ja vaaran (todellisen tai koiran mieltämän) uhatessa toimimaan nopeasti.

Presa canario kiintyy kotiinsa ja perheeseensä ja se puolustaa omaa aluettaan, autoa ja perhettään voimakkaasti minkä vuoksi ulko-ovien ja porttien kanssa on syytä olla tarkkana. Canario vahtii ympäristöään melko eleettömästi eikä tuhlaa energiaansa turhaan haukkumiseen tai riekkumiseen vaan toimii vasta tarpeen vaatiessa, mikä vaatii omistajalta erityistä valppautta.

Presa canario voi olla vieraita ihmisiä kohtaan epäluuloinen, mutta se on älykäs ja sillä on pitkä muisti eikä se unohda mukavaa ihmistä. Tuttuja kohtaan se onkin hellyydenkipeä eikä lainkaan etäinen ja mukava ihminen saakin aina yhtä iloisen vastaanoton. Vieraita koiria kohtaan canario voi olla etäinen tai jopa aggressiivinen, koirapuistokoiraa ei canariosta saa.

Sukupuolten välillä on eroa: urokset ovat usein taisteluhaluisempia, kovempia ja dominoivampia kuin nartut, mutta sitävastoin nartuilla voi esiintyä enemmän suojelutahtoa, toki vaihtelua on myös yksilöiden välillä. Pehmeys, liiallinen aggressiivisuus tai arkuus sen sijaan eivät kuulu canarion luonteeseen sukupuolesta riippumatta.

CANARIO LAUMASSA/LAPSIPERHEESSÄ:

Presa canario voi olla vieraita koiria ja eläimiä kohtaan epäluuloinen tai etäinen, mutta oman lauman koirat (joiden kanssa arvojärjestys on selvä) sekä oman perheen muut lemmikit se yleensä hyväksyy. On kuitenkin huomioitava se, että vahvaluonteisena koirana canarion voi olla vaikea sopeutua elämään toisen vahvaluonteisen samaa sukupuolta olevan koiran kanssa, toisinaan myös urosten ja narttujen sopeutuminen voi olla haastavaa, jos molemmat ovat temperamenttisia. Toista koiraa tai canariota koiraperheeseen hankkiessa kannattaakin varautua siihen, että erityisjärjestelyjä voi joutua arjessa tekemään (ruokailut eri tilassa, tilojen jakaminen, valvottu yhteiselo...)

Lasten kanssa presa canario tulee yleensä hyvin toimeen, toki kuten muunkinrotuisten koirien kanssa, kannattaa lapsi ja koira tutustuttaa toisiinsa hyvin ja seurata heidän yhteiseloaan. Canario ei tietentahtoen vahingoita lapsia, mutta suurena koirana saattaa törmäillä heihin vauhdin tiimellyksessä. Canario omaa korkean kipukynnyksen, joten se ei lasten retuutuksesta hätkähdä, mutta lapsia on silti hyvä opastaa koirien asialliseen käsittelyyn. Canario onkin pääsäntöisesti omilleen lempeä perhekoira.

HAASTEET:

Presa canarion kanssa elämisessä suurimmat haasteet liittynevät sen epäsosiaalisuuteen, vahtiviettiin ja itsenäisyyteen yhdistettynä suureen toiminta- ja reaktiokykyyn. Canarion omistajan täytyy olla ajan tasalla koiransa aikeista, tai mielellään askeleen edellä. Omistajan täytyy osata lukea koiraansa ja oppia ennakoimaan ja välttämään mahdollisen konfliktitilanteet. Dominoivana, koirataistelutaustaakin omaavana koirana canario ei useinkaan jää toisen koiran uhoamista kuuntelemaan, vaan vastaa mielellään haasteeseen. Taistelutilanteessa canario on periksiantamaton ja se taistelee tarvittaessa loppuun saakka ja näitä tilanteita olisikin syytä välttää.

Hyvin usein koira myös kokee reviirinsä suuremmaksi kuin mitä sen omistaja (tai ympäröivä maailma) joten puolustuskäytöstä voi esiintyä myös kotioven tai oman pihan ulkopuolella, alueilla jotka koira kokee "omikseen" ja tämäkin on omistajan syytä pitää mielessä. Koira saattaa myös kokea uhkaavina sellaisiakin tilanteita, joissa todellista uhkaa ei ole. Tämän vuoksi se onkin syytä totuttaa erilaisiin asioihin ja tilanteisiin mahdoillisimman hyvin, jotta se tietäisi miten niissä toimitaan.

KOULUTUS:

Koska rotu on voimakas ja omapäinen, sen kasvatukseen kannattaa ja täytyy panostaa. Pennulle täytyy pienestä pitäen tehdä selväksi miten erilaisissa tilanteissa käyttäydytään ja mitä siltä odotetaan. Canarion kunnioitus on ansaittava ja tämä tapahtuu älyllä, sitkeydellä ja oveluudella, sekä selkeällä rajojen asettamisella: fyysisillä voimakeinoilla ei tämän rodun koulutuksessa edetä. Kun koira luottaa ja kunnioittaa omistajaansa, se luottaa myös paremmin siihen että omistaja hoitaa vaativat tilanteet ja kertoo miten niissä toimitaan. Koiran ja omistajan suhde on asia jota kannattaa vaalia ja vahvistaa, rodusta riippumatta.

Canarion koulutuksesta tekee haastavaa se, että se ei ole seura- tai palveluskoira. Se on koira joka on jalostettu vartioimaan itsenäisesti eikä sillä ole samanlaista miellyttämisenhalua kuin esimerkiksi palveluskoirarotuisilla lajitovereillaan. Kovuudestaan huolimatta canarioista löytyy myös ohjaajapehmeyttä, mikä täytyy myös ottaa huomioon koulutuksessa. Oikean motivaattorin löytyessä canarion kanssa voi harrastaa monipuolisesti, mistä todisteena muutama virallinen TOKO -tulos Suomessa sekä harrastustoimintaa mm. noseworkin, pk-haun, suojelun, taakanvedon, verijäljen ja jopa agilityn parissa. Canarion kanssa eläminen ja harrastaminen vaatiikin aikaa, kärsivällisyyttä, kuria, johdonmukaisuutta ja huumoria. Myös riittävä aktivointi (niin fyysinen kuin aivotyöskentelykin) helpottaa canarion kanssa elämistä ja ehkäisee ongelmakäytösten syntymistä huomattavasti.

LOPUKSI

Jokainen canario on yksilö ja vaihtelua luonteenpiirteissä (kovuudessa, vahtivietissä, sosiaalisuudessa) eri yksilöiden välillä on jonkin verran. Pennun hankintaa harkitessa kannattaakin ottaa yhteyttä eri kasvattajiin, jotta sopiva koira löytää sopivan kodin.

Jos uskot pystyväsi voittamaan canarion kunnioituksen, olet varma kyvystäsi käsitellä voimakasta ja dominoivaa koiraa uhkaavissakin tilanteissa sekä olet itse valmis uhraamaan tarvittavan ajan, energian, huolenpidon ja rahaa kasvatukseen ja täysipainoiseen koiranelämään, voit harkita presa canarion hankintaa. Kaiken kaikkiaan presa canario omaa ihanan luonteen ja on tasapainoinen koira. Jos kohtelet koiraa rakkaudella ja kärsivällisyydellä, saat itsellesi parhaan mahdollisen ystävän ja suojelijan, pelottoman ja luotettavan seuralaisen kaikissa tilanteissa, kaikkialla. Se, joka voittaa tämän koiran luottamuksen puolelleen ja pääsee rodun "juurille" asti pysyy aina uskollisena tälle rodulle.

LUONNETESTI

Ohessa eräänlainen luonnetestiprofiili joka on yhdistelmä presaharrastajien ja -kasvattajien näkemyksiä rotumääritelmää tulkiten. Se on luotu "avaamaan" luonnetestin osioita ja arvostelua ja sen avulla voi jokainen itse pohtia yhtyykö tähän näkemykseen vai poikkeaako se omasta näkökulmasta.