Rodun terveys

Rodun Jalostuksen Tavoiteohjelma vuosille 2021-2025.Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen terveystuulokset taulukoina:

Rodun terveystilanne 5.5.2020 tilastoina:

Yhteensä 396 pentua

Tutkittu 131 kpl (33.08%)

Tutkimatta 265 kpl (66.92%)

Tutkittu epävirallisesti 14

Viralliset tutkimukset

Lonkat 130/396 (32.83%)

Kyynärät 131/396 (33.08%) puhtaat 97kpl (74.05%) ei puhtaat 34kpl (25.95%)

Polvet 51/396 (12.88%) puhtaita 45kpl (88.24%) ei puhtaat 6kpl (11.76%)

Selkä 26/396 (6.57%) puhtaita 11kpl (42.31%) ei puhtaat 15kpl (57.69%)

Silmät 52/396 (13.13%) puhtaita 29kpl (55.77%) ei puhtaat 23kpl (44.23%)

Sydän 36/396 (9.09%) puhtaita 36kpl (100.00%) ei puhtaat 0kpl (0.00%)

Kasvattajakohtaiset tilastot:

Kennel AMOR PELIGROSO

8 pentua
tutkittu 0 / tutkimatta 8 (0.00%)

Kennel ANTARCO

8 pentua
Tutkittu 3 / tutkimatta 5 (37.50%)
Tutkittu epävirallisesti 2 (62.50%)

Kennel BRAVE STRONG

26 pentua

Tutkittu 13 / tutkimatta 13 (50.00%)

Kennel CHISTOSO

56 pentua
Tutkittu 20 / tutkimatta 36 (35.71%)
Tutkittu epävirallisesti 1 (37.50%)

Kennel FINNDOCAN´S

21 pentua
Tutkittu 12 / tutkimatta 9 (57.14%)

Kennel GRANDES GUARDIA'S

78 pentua

Tutkittu 18 / tutkimatta 60 (23.08%)

Tutkittu epävirallisesti 5 (28.21%)

Kennel GUARDIAN ROCKERS

15 pentua
Tutkittu 1 / tutkimatta 14 (6.67%)

Kennel HARD HEARTS

37 pentua
Tutkittu 17 / tutkimatta 20 (45.95%)
Tutkittu epävirallisesti 2 (51.35%)

Kennel SAACANA'S

17 pentua
Tutkittu 10 / tutkimatta 7 (58.82%)

Kennel SHADOWGAME'S

14 pentua
Tutkittu 2 / tutkimatta 12 (11.76%)

Kennel STRONG GUARD

15 pentua
Tutkittu 14 / tutkimatta 1 (93.33%)

Kennel STUBBORN GUARDIAN

45 pentua
Tutkittu 9 / tutkimatta 36 (20.00%)

Kennel VIRNE'S

21 pentua
Tutkittu 9 / tutkimatta 12 (42.86%)
Tutkittu epävirallisesti 1 (47.62%)

Marianne Kojo

6 pentua
Tutkittu 0 / tutkimatta 6 (0.00%)

Kikapoon Krista Back

6 pentua
Tutkittu 3 / tutkimatta 3 (50.00%)
Tutkittu epävirallisesti 2 (83.33%)

Ei kennelnimeä

16 pentua
Tutkittu 2 / tutkimatta 14 (12.50%)
Tutkittu epävirallisesti 1 (18.75%)

Ei kennelnimeä

7 pentua

Tutkittu 0 / tutkimatta 7 (0.00%)

Terveystutkimustilasto


Alla Eveliina Valtavainion ja Piia Säterin kokoama ja ylläpitämä tilasto presa canarioiden (FCI) virallisista ja epävirallisista terveystiedoista.
Uusimman version tilastosta löydät Facebookin ryhmästä
Suomen Canariot (Finland Canarios)

https://www.facebook.com/groups/1620948948180744


Rodulle tyypillisiä sairauksia

Jokaisella rodulla esiintyy sille tyypillisiä sairauksia eikä canario tee tässä asiassa poikkeusta.
Järkevillä jalostusvalinnoilla sekä vastuuntuntoisella kasvatuksella voimme kuitenkin pyrkiä ylläpitämään rodun terveystilannetta tai jopa parantamaan sitä.

Presa Canariokannan ollessa Suomessa vielä varsin vähälukuinen eikä täälläkään -kasvattajien suosituksista huolimatta- kaikkia koiria tutkita, on periytyvien sairauksien määrittely haastavaa. Oman haasteensa periytyvien sairauksien selvittämiseen tuo se, että rotu on myös maailmanlaajuisesti vähän tutkittu ja virallisia terveystuloksia on niukasti tiedossa. Myös geenit tuovat oman haasteensa, kun ominaisuuksia ja sairauksia voi putkahdella esiin sukupolvienkin takaa.
Terveystulosten vähyydestä huolimatta voidaan kanariandoggia rotuna peilata toisiin samantyyppisiin koirarotuihin ja koostaa lista sairauksista ja vioista joihin myös kanariandoggi voi sairastua:
- hip dysplasia (HD) ,lonkkanivelen dysplasia
- elbow dysplasia (ED) , kyynärniveldysplasia

Lonkkakuvattuja koiria on 40% ja kyynärkuvattuja 38% tilaston poimintahetkellä. Terveitä lonkkia (A-B) on vain 27% kuvatuista koirista. D- ja E-lonkkaisien osuus on 42%. E-lonkkien osuus on kaikkein pienin ollen 4%, kun taas D-lonkkaisia koiria kuvatuista on tilastollisesti eniten, 28%.

Kyynärterveys on kohtalainen; terveitä 0-kyynäriä on tilastollisesti eniten, 72% ja 1-kyynäriäkin 21%.
Vain 6% kuvatuista kyynäristä on ollut luokitukseltaan 2 tai 3.

Vapaaehtoisen terveystilaston mukaan epävirallisesti tutkittuja koiria on 14;
Epävirallisesti lonkkia on kuvattu 9kpl, kyynäriä 4, polvitutkittu 2, selkäkuvattuja 13.- distichiasis ,ylimääräiset silmäripset tai ripsirivi
- entropion ,silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä
- ektropion ,silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä
- PRA ,etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja
- perinnöllinen harmaakaihi (hereditäärinen katarakta) ,samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan
- purentaviat ja hammaspuutokset ovat yleisiä kaikissa koiraroduissa
- epilepsia (kaatumatauti) on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö
- munuaissairauksia ilmenee suhteellisen yleisesti koirilla ja niitä tavataan useimmiten vanhemmilla eläimillä
- spondylosis deformans (spondyloosi) on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy sein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta useilla roduilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla.
- (polven) ristisiteen repeämä ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, ja sitä esiintyy monilla roduilla. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila.

Presa Canario ei ole mukana PEVISA -ohjelmassa, mutta Dogo Canario Finland ry kehottaa lämpimästi kasvattajia kuvaamaan jalostuskoiristaan vähintäänkin lonkat ja kyynärät, sekä suosittaa myös ns."kotikoirien" omistajia tutkituttamaan koiransa. Näin saamme arvokasta tietoa linjojen terveystilanteesta, sekä kasvattajien on helpompi seurata kasvatustyönsä tuloksia. Jokainen yksilö on tärkeä!

Presa Canario on ruumiinrakenteeltaan hieman pidempi kuin korkea, jolloin suurempi paino sijoittuu etuosaan ja tämän vuoksi varsinkin kyynärnivelten terveys on hyvin tärkeää. Koska kanariandoggi on rakenteeltaan raskas, on syytä koiran kasvuvaiheessa kiinnittää huomiota oikeanlaiseen liikuntaan ja ruokintaan. Tärkeää on, että koira saa ravinnostaan tarvitsemansa ravintoaineet niveliä tukevien lihasten kasvuun, olematta kuitenkaan lihava (ylipaino kuormittaa jo rakenteeltaankin raskaan koiran niveliä)
Kasvavan pennun olisi hyvä saada monipuolista liikuntaa erilaisilla (pl.liukkaat, revähdyksille ja muille tapaturmille altistavat) alustoilla, erityisesti metsässä liikkuminen kehittää koiran motoriikkaa ja lihaksistoa. Kaiken liikunnan on tapahduttava koiran ehdoilla ja myös riittävästä levonsaannista on huolehdittava.


VIRALLISIA TERVEYSTULOKSIA (linkki)

GEENITUTKIMUS
Geenitutkimuksessa koiria tutkitaan niiden terveyden edistämiseksi. Koirista on kuvattu yli 500 erilaista perinnöllistä sairautta ja ne yleistyvät nopeasti roduissa sisäsiitoksen ja matadorijalostuksen ansiosta. Ilman geenitutkimusta rotujen elinvoima vaarantuu. Sairauksien yleistyessä koirien pitäminen vaikeutuu ja aiheuttaa enemmän huolta ja kustannuksia. Perinnöllisiä sairauksia voidaan vastustaa tehokkaasti vain geenitutkimuksella. Koiran perimä on nyt kartoitettu ja työkalut geenivirheiden löytämiseksi ovat olemassa. Voimme auttaa parasta ystäväämme!
Lisää tietoa geenitutkimuksista: https://www.koirangeenit.fi/ Toivommekin usean Canarion omistajan sekä kasvattajan lähettävän Canarioidensa verinäytteet geenitutkimukseen!